Aktualności
Wprowadzenie
Opis
Kontakt

Partnerzy:

teleorto

Cel projektu

Celem projektu "Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywania, monitorowania i leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka" ("Telemedical, automatized system for three dimensional  measurement, analysis, detection, monitoring and treatment of postural failures and deformations of the human body ") jest opracowanie telemedycznego systemu wraz z metodyką do trójwymiarowego (3D) pomiaru ciała człowieka oraz automatycznej analizy danych pomiarowych do zastosowania we wspomaganiu diagnostyki budowy ciała, (postawy, wad statyki i deformacji ciała) monitorowania postępów leczenia i rehabilitacji, prowadzenia badań przesiewowych, epidemiologicznych i statystycznych o znaczeniu ogólnozdrowotnym i społecznym.

(c) Polish Television, www.tvp.info

Aktualności

Publikacje

 1. W. Glinkowski, R. Sitnik, 3-Dimensional Telediagnostic System for Postural Deformities detection and Monitoring, IT @ Networking Communications, Volume 4, Issue 1, February 2011
 2. W. Glinkowski, 3-Dimensional Telediagnostic System for Postural Deformities detection and Monitoring, The Officisl Voice of HITM, Volume 5 / Issue 3-4, 2010
 3. W. Glinkowski, J. Michoński, R. Sitnik, B. Glinkowska, M. Witkowski, A. Górecki, Telediagnostics of Back Curvature and Posture for Elderly Patients and Remote Access to 3D Data, Proc. eTELEMED 2011
 4. W. Glinkowski, J. Michoński, R. Sitnik, M. Witkowski, 3D Diagnostic System for Anatomical Structures Detection Based on a Parametrized Method of Body Surface Analysis, Information Technologies in Biomedicine, AISC 69, pp. 153-164
 5. W. Glinkowski,  R. Sitnik, A. Wojciechowski, M. Witkowski, B. Glinkowska, M. Golebiowski, A. Gorecki, Complex personalized approach to osteoporotic vertebral fractures, 11th Congress EFORT European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Madrid, Spain 2 -5 June, 2010
 6. A.V. Vladzymyrsky, T.V. Popova, O.I. Ryaskova, R. Sitnik, W. Glinkowski, Method of Telemedicine Screening of Orthopedic Pathology in Children and Adolescent Groups, Современная педиатрия, ISSN 1992-5913, 4(26)2009, 2009
 7. W. Glinkowski, R. Sitnik, P. Bolewicki, J. Michoński, M. Witkowski, S. Paśko, M. Karaszewski, B. Glinkowska, A. Górecki, Automated human body 3D measurement system supporting screening for posture and body shape evaluation, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, Volume 4 0 Supplement 1, Springer, June 2009, pdf
 8. Wojciech Glinkowski, Robert Sitnik, Marcin Witkowski, Hanna Kocoń, Pawel Bolewicki, and Andrzej Górecki, Method of pectus excavatum measurement based on structured light technique, J. Biomed. Opt. Vol. 14, 044041 (Aug. 31, 2009)
 9. M. Witkowski, Analysis of 4D markerless surface measurement for medical applications, Proc AEHTI, w druku.
 10. W. Glinkowski, R. Sitnik, M. Witkowski, B. Glinkowska, J. Skrzypczyk, A. Górecki, Kyphotic deformations telescreening for elderly population, Proc AEHTI, w druku.
 11. R. Sitnik, W. Glinkowski, A. Górecki, B. Glinkowska, M. Witkowski, Platforma technologiczna do telediagnostycznych badan wad postawy z wykorzystaniem metod skanowania 3D, III Kongres Telemedycyna 2008, Warszawa, 23.09.2008
 12. W.Glinkowski, R.Sitnik, K.Mąkosa, M.Wasilewska, M.Powierża, W.Załuski, S.Pawlica, B.Glinkowska, H.Kocoń, P.Nosarzewski, K.Marasek, A.Górecki, Telescreening of the posture and spinal deformations followed by telerehabilitation project - current status , Medetel 2007
 13. W. Glinkowski, R. Sitnik, K. Mąkosa, M. Wasilewska, M. Powierża, W. Załuski, S. Pawlica, B. Glinkowska, K. Marasek, A. Górecki, Sistema de Telediagnostico Postural Acomparinado de Telerreabilitacao via Internet - Resultados Preliminares do Projeto Polones, Tellesaude, 2006
 14. Robert Sitnik, Wojciech Glinkowski, Magdalena Licau, Wojciech Załuski, Dorota Kozioł, Bożena Glinkowska, Andrzej Górecki, Screening telediagnostics of spinal deformities based on optical 3D shape measurement system and automated data analysis – preliminary report, XI Conference "Medical Informatics & Technologies, 2006

Konferencje

 1. 11th Congress EFORT European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Madrid, Spain 2 -5 June, 2010 http://ww1.efort.org/madrid2010/finalprogramme/freepaperdetail.asp?nav1=1&s=174
 2. 1st Advances in eHealth and Telemedicine International Conference, AEHTI 2008, 23-26 października 2008, Warszawa http://www.aehti.eu
 3. III Kongres Telemedycyna 2008, Warszawa, 23.09.2008, http://www.telemedycyna.edu.pl